Peradarska farma Derifaj osnovana je 1992. godine po modelu obiteljskog posla.

Na samom početku kapacitet farme peradi bio je 8000 komada kokoši nesilica. Tada su se proizvodi plasirali isključivo na područje grada Bjelovara i okolice.

Od 2002. godine potrebom tržišta izgradili smo drugu farmu kapaciteta 9000
kokoši, čime smo postigli ukupno 17 000 nesilica što nam je dalo mogućnost širenja poslovanja na područje Istre i Dalmacije.