O NAMA

Peradarska farma Derifaj osnovana je 1992. godine po modelu obiteljskog posla.
Na samom početku kapacitet farme peradi bio je 8000 komada kokoši nesilica. Tada su se proizvodi plasirali isključivo na područje grada Bjelovara i okolice.

Od 2002. godine potrebom tržišta izgradili smo drugu farmu kapaciteta 9000 kokoši, čime smo postigli ukupno 17 000 nesilica što nam je dalo mogućnost širenja poslovanja na područje Istre i Dalmacije.

Iste godine zbog poboljšanja kvalitete proizvoda i same kontrole načina proizvodnje jaja, sagradili smo mješaonu hrane za vlastite potrebe.  Kapaciteti mješaone je 3 tone gotove smjese na sat. Za proizvodnju hrane u pripremi su silosi dva za soju od po 25 tona, te za kukuruz kapaciteta 160 tona.

Miješaona hrane kao i svi objekti su odobreni od ministarstva poljoprivrede šumarst
va i ruralnog razvoja, te se radi po HACCP programu.


Projekt rekonstrukcije obje farme počeli smo po programu IPPARD ugradnjom najmodernije opreme proizvođača Big Dutchman gdje je  u cijeli program uloženo 3.000.000,00 kuna.


Ugradnjom nove opreme i gradnjom odlagališta zadovoljili smo sve standarde i uvjete koje propisuje zakon, a odnosi se na zaštitu okoliša na području RH i EU.

Kapacitet je povećan na 20000 kokoši nesilica o kojima brine 7 zaposlenih, a cjelokupan program prilagođen je standardima koje propisuje EU tako da su time poboljšani uvjeti držanja životinja na farmi, visoka kontrola,  kvaliteta proizvodnje i skladištenje proizvoda.


Ugradnjom nove opreme i gradnjom odlagališta zadovoljili smo sve standarde i uvjete koje propisuje zakon, a odnosi se na zaštitu okoliša na području RH i EU.